Zmluvy (výpis z 22.04.2024)
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ IČO Dokumenty
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 Dopredu > Koniec >>  Stránka 5 z 7
29.05.2017 25.05.2017
Dotácia na prestavbu strechy obecného úradu a kultúrneho domu
6 000,00 €
zmluva
ÚV SR 00151513 Zobrazit dokument  
19.05.2017 16.05.2017
Užívanie IS,počítačový program
378,00 €
zmluva
REMEK, s.r.o. 36535605 Zobrazit dokument  
27.04.2017 25.04.2017 1122/NLC/2017
Poskytnutie štátnej pomoci dodávateľom príjemcovi pomoci
0,00 €
zmluva
Národné lesnícke centrum 42001315 Zobrazit dokument  
05.04.2017 03.04.2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
574,92 €
zmluva
ÚPSVaR Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
28.02.2017 22.02.2017 Dohoda č.17/40/§50j/21
Dohoda o posk.príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg.zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004
8 453,16 €
zmluva
ÚPSVaR Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
31.01.2017 26.01.2017
Dobrovoľnícka činnosť
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
17.01.2017 16.01.2017
Poskytovanie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 2017
0,00 €
zmluva
Mesto Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
01.01.2017 31.12.2016
Budova súpisné číslo 23. Pozemok E KN parcelné číslo 161 Pozemok E KN parcelné číslo 136/8 Pozemok E KN parcelné číslo 1070/2 pod B1 v podiele 1/1
506,00 €
zmluva
Strieborný domov, n. o. 50663691 Zobrazit dokument  
16.12.2016 15.12.2016
Vykonávanie MOS pre obec Michalok
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
16.12.2016 15.12.2016
Aplikácia §10 o pomoci v hmotnej núdzi
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
18.10.2016 17.10.2016 ZLP-2016-0665-miniDCOM+
Elektronizácia verejnej správy
0,00 €
zmluva
DEUS Zobrazit dokument  
02.10.2016 01.10.2016
Poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
10,02 €
zmluva
Mesto Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
28.09.2016 27.09.2016 16/40/052/659
Úprava práv a povinností učastníkov dohody pri zabezpečovaní podmienok vykonávania AČ
836,10 €
zmluva
ÚPSVaR Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
08.07.2016 06.07.2016 323/2016/ORHC
Zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie z PSK
1 000,00 €
zmluva
Prešovský samosprávny kraj 37870475 Zobrazit dokument  
20.06.2016 20.06.2016
Poskytovanie verejných služieb
0,00 €
zmluva
Slovak Telekom, a.s. 35763469 Zobrazit dokument  
19.06.2016 20.06.2016
Poskytovanie internetových služieb
0,00 €
zmluva
Watel Zobrazit dokument  
06.06.2016 02.06.2016
Vykonávanie MOS
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
02.05.2016 27.05.2015
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb.
1 463,22 €
zmluva
ÚPSVaR Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
02.05.2016 27.04.2016
Zmluva o odpadoch
0,00 €
zmluva
ENVI - PAK,a.s. 35 858 010 Zobrazit dokument  
21.04.2016 21.04.2016 Zmluva č.76569
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
700,00 €
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 Zobrazit dokument  
|