Zmluvy (výpis z 19.06.2024)
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ IČO Dokumenty
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 Dopredu > Koniec >>  Stránka 3 z 7
04.10.2019 01.10.2019
Práce naviac pri rekonš. KD
4 965,79 €
zmluva
RD- SYSTÉM s.r.o. 31725147 Zobrazit dokument  
01.10.2019 30.09.2019 č.22/018/19
Poskytnutie úveru
50 000,00 €
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 Zobrazit dokument  
09.09.2019 29.08.2019 č.074PO220341
Prídavné zariadenie na kom. techniku
68 990,00 €
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323 Zobrazit dokument  
19.08.2019 15.08.2019
účet samosprávy
0,00 €
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 Zobrazit dokument  
19.08.2019 15.08.2019
príjem a čerpanie dotácií
0,00 €
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 Zobrazit dokument  
10.07.2019 16.04.2019 Dodatok č.1k Zmluve č.PHZ-OPK1-2018-003231
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu - výstavba PZ
29 566,55 €
zmluva
Ministerstvo vnútra SR Zobrazit dokument  
03.07.2019 27.06.2019 č.621/2019
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK - Obecné slávnosti
800,00 €
zmluva
Prešovský samosprávny kraj 37870475 Zobrazit dokument  
20.05.2019 24.04.2019 Č.074PO220244
Investície súvisiace s vytv. podmienok pre trávenie voľ. času vrátane príslušnej infraštruktúry - Rekonštrukcia kultúrneho domu
50 532,52 €
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323 Zobrazit dokument  
02.05.2019 02.05.2019 č.149288
Poskytnutie dotácie pre DHZ obce.
1 400,00 €
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 Zobrazit dokument  
01.04.2019 01.04.2019
Zhotovenie stavby Požiarna zbrojnica
31 122,68 €
zmluva
RD- SYSTÉM s.r.o. 31725147 Zobrazit dokument  
29.03.2019 25.02.2019
Predĺženie nájmu
0,00 €
zmluva
Strieborný domov, n. o. 50663691 Zobrazit dokument  
21.02.2019 30.01.2019 Dodatok č.10
Zriadenie Spoločného obecného úradu
0,00 €
zmluva
Mesto Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
13.02.2019 11.02.2019
Posk. fin.prostriedkov CVČ 2019
20,00 €
zmluva
Mesto Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
17.12.2018 12.12.2018
záujmové vzd. deti a mládeže 09-12.2018
20,04 €
zmluva
Mesto Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
30.11.2018 09.11.2018
Vykonávanie MOS 2019
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
09.11.2018 06.11.2018
Poskytovanie príspevku na aktiváčnu činnosť
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
04.11.2018 19.10.2018
§10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hm. núdzi
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
21.09.2018 21.09.2018
Asfaltová úprava spevnených plôch a obci Michalok
20 736,65 €
zmluva
MOUREZ s.r.o. 36486485 Zobrazit dokument  
20.09.2018 20.09.2018 Dodatok č.1
Úprava predmetu plnenia
4 812,76 €
zmluva
RD- SYSTÉM s.r.o. 31725147 Zobrazit dokument  
12.08.2018 03.08.2018 Zmluva č.480/2018/OK
Poskytnutie dotácie
1 000,00 €
zmluva
Prešovský samosprávny kraj 37870475 Zobrazit dokument  
|