Zmluvy (výpis z 20.01.2022)
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ IČO Dokumenty
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 Dopredu > Koniec >>  Stránka 4 z 7
25.01.2018 22.01.2018
Poskyt. fin. prostr. na záujmové vzd. detí a mládeže
40,08 €
zmluva
Mesto Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
02.01.2018 05.12.2017 č.17/40/012/29
dohoda o pomoci v hm. núdzi MOS
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
06.12.2017 20.11.2017 č.17/40/010/35
Aplikácia § 10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
30.11.2017 29.11.2017 č.20171129
Výkon stavebného dozoru
900,00 €
zmluva
DD - ARCH, s.r.o. 45853240 Zobrazit dokument  
30.11.2017 29.11.2017 č.01/11/2017
Rekonštrukcia KD v obci Michalok
48 874,16 €
zmluva
RD- SYSTÉM s.r.o. 31725147 Zobrazit dokument  
30.11.2017 30.11.2017
Vyhotovenie žiadosti o NFP z PRV SR
950,00 €
zmluva
Združenie VIDIEK 45738220 Zobrazit dokument  
28.11.2017 27.11.2017 č.Z201762552_Z
Šmykom riadený nakladač s prídavnými zariadeniami
68 990,00 €
zmluva
KCI TECH, s.r.o. 50471490 Zobrazit dokument  
27.10.2017 26.10.2017 Zmluva o dielo č.18/2017
Vypracovanie PD Rekonštrukcia KD Michalok
1 740,00 €
zmluva
DD - ARCH, s.r.o. 45853240 Zobrazit dokument  
21.09.2017 14.04.2016
Nenaplnenie účinnosti zmluvy
0,00 €
zmluva
INGEMA s.r.o. 36 575 411 Zobrazit dokument  
21.08.2017 21.08.2017
Stavebný dozor
200,00 €
zmluva
Ing.Pavel Madura Zobrazit dokument  
11.08.2017 11.08.2017 č.1/DZ/08/2017
Prestavba strechy Kultúrneho domu a Obecného úradu s.č.62 - časť 3 Elektroinštalačné práce
1 746,72 €
zmluva
Michal Džuka 34329706 Zobrazit dokument  
08.08.2017 04.08.2017 č.1/ST/08/2017
Prestavba strechy Kultúrneho domu a Obecného úradu s.č.62 - časť 1 Strecha
35 537,51 €
zmluva
Strechy Štec, s.r.o. 5030587 Zobrazit dokument  
06.08.2017 04.08.2017 č.1/VIC/08/2017
Prestavba strechy Kultúrneho domu a Obecného úradu s.č.62 - časť 2 Sadrokartón.
10 209,54 €
zmluva
Peter Vicen - STAV-GIPS 44650841 Zobrazit dokument  
26.06.2017 26.06.2017 č.147440
Poskytnutie dotácie pre DHZO obce
1 400,00 €
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 Zobrazit dokument  
29.05.2017 25.05.2017
Dotácia na prestavbu strechy obecného úradu a kultúrneho domu
6 000,00 €
zmluva
ÚV SR 00151513 Zobrazit dokument  
19.05.2017 16.05.2017
Užívanie IS,počítačový program
378,00 €
zmluva
REMEK, s.r.o. 36535605 Zobrazit dokument  
27.04.2017 25.04.2017 1122/NLC/2017
Poskytnutie štátnej pomoci dodávateľom príjemcovi pomoci
0,00 €
zmluva
Národné lesnícke centrum 42001315 Zobrazit dokument  
05.04.2017 03.04.2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
574,92 €
zmluva
ÚPSVaR Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
28.02.2017 22.02.2017 Dohoda č.17/40/§50j/21
Dohoda o posk.príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg.zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004
8 453,16 €
zmluva
ÚPSVaR Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
31.01.2017 26.01.2017
Dobrovoľnícka činnosť
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR Vranov nad Top. Zobrazit dokument  
|