Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok (výpis z 20.07.2019)
Dátum vyhotovenia Popis objednaného plnenia Suma  s DPH Podpísal Dodávateľ IČO Adresa
 
24.11.2017 Vypracovanie žiadosti o NFP z PRV SR Rekonš.KD 300,00 €
Starostka
Marianna Dvorjaková 50953541 Čierne nad Top. č.258,094 34 Čierne nad Top.
24.02.2017 Vypracovanie PD - strecha OÚ a KD 1 128,00 €
Starostka
DD - ARCH, s.r.o. 45853240 Hencovská 1836/25,093 02 Hencovce
|