Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 03.08.2021)
Dátumy
Dátum doručenia: 04.05.2020
Dátum zverejnenia: 29.05.2020
Identifikácia faktúry: č.53/2020 8697271917
Faktúra: č.53/2020 8697271917
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: zemný plyn 05.2020
Suma s DPH
Celková hodnota: 16,00 €
|