Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 24.09.2021)
Dátumy
Dátum doručenia: 02.03.2015
Dátum zverejnenia: 26.06.2015
Identifikácia faktúry: 14/2015 č.7293232287
Faktúra: 14/2015 č.7293232287
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: dodávka plynu 03.2015
Suma s DPH
Celková hodnota: 124,00 €
|