Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 16.07.2024)
Dátumy
Dátum doručenia: 03.05.2024
Dátum zverejnenia: 20.05.2024
Identifikácia faktúry: č.54/2024 8698757087
Faktúra: č.54/2024 8698757087
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: zemný plyn 052024
Suma s DPH
Celková hodnota: 27,00 €
|