Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 22.04.2024)
Dátumy
Dátum doručenia: 06.07.2023
Dátum zverejnenia: 01.08.2023
Identifikácia faktúry: č.83/2023 8698352285
Faktúra: č.83/2023 8698352285
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: zemný plyn 07.2023
Suma s DPH
Celková hodnota: 19,00 €
|