Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 24.09.2021)
Dátumy
Dátum doručenia: 03.02.2015
Dátum zverejnenia: 26.06.2015
Identifikácia faktúry: 6/2015 č.7273225158
Faktúra: 6/2015 č.7273225158
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: zemný plyn 02.2015
Suma s DPH
Celková hodnota: 131,00 €
|