Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 01.10.2023)
Dátumy
Dátum uzavretia: 24.04.2019
Dátum zverejnenia: 20.05.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Zmluva o poskytnutí NFP č.074PO220244.pdf
Identifikácia zmluvy: Č.074PO220244
Číslo zmluvy: Č.074PO220244
Názov zmluvy: Zmluva o pokytnutí nenávratného fin. príspevku č.074PO220244
Dodávateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
  Hraničná 12
  81526 Bratislava
IČO: 30794323
Predmet plnenia: Investície súvisiace s vytv. podmienok pre trávenie voľ. času vrátane príslušnej infraštruktúry - Rekonštrukcia kultúrneho domu
Dodatky
Dodatok č.1 k Zmuve o posk. NFP č.074PO220244
Suma s DPH
Celková hodnota: 50 532,52 €
|