Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 01.10.2023)
Dátumy
Dátum uzavretia: 07.03.2018
Dátum zverejnenia: 07.03.2018
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [849 kB] Zmluva o dielo č.5 2018 PD PZ.pdf
Identifikácia zmluvy: č.5/2018
Číslo zmluvy: č.5/2018
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ: DD - ARCH, s.r.o.
  Hencovská 1836/25
  093 02 Hencovce
IČO: 45853240
Predmet plnenia: Vypracovanie pr. dokum. pre stavbu Požiarna zbrojnica
Suma s DPH
Celková hodnota: 1 800,00 €
|