Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 01.10.2023)
Dátumy
Dátum uzavretia: 26.10.2017
Dátum zverejnenia: 27.10.2017
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Zmluva o dielo č.18 PD.pdf
Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo č.18/2017
Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č.18/2017
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č.18/2017
Dodávateľ: DD - ARCH, s.r.o.
  Hencovská 1836/25
  093 02 Hencovce
IČO: 45853240
Predmet plnenia: Vypracovanie PD Rekonštrukcia KD Michalok
Suma s DPH
Celková hodnota: 1 740,00 €
|