Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 10.06.2023)
Dátumy
Dátum uzavretia: 31.12.2016
Dátum zverejnenia: 01.01.2017
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [877 kB] Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemkov.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestrov a pozemkov
Dodávateľ: Strieborný domov, n. o.
  Medzianky 41
  09431 Medzianky 41
IČO: 50663691
Predmet plnenia: Budova súpisné číslo 23. Pozemok E KN parcelné číslo 161 Pozemok E KN parcelné číslo 136/8 Pozemok E KN parcelné číslo 1070/2 pod B1 v podiele 1/1
Suma s DPH
Celková hodnota: 506,00 €
|