Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 20.04.2021)
Dátumy
Dátum doručenia: 02.02.2021
Dátum zverejnenia: 01.03.2021
Identifikácia faktúry: č.16/2021 8697518498
Faktúra: č.16/2021 8697518498
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: zemný plyn 012021
Suma s DPH
Celková hodnota: 71,00 €
|