Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 20.04.2021)
Dátumy
Dátum doručenia: 18.01.2021
Dátum zverejnenia: 15.02.2021
Identifikácia faktúry: č.9/2021 84391028433
Faktúra: č.9/2021 84391028433
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: nedoplatok 2020
Suma s DPH
Celková hodnota: 8,44 €
|