Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 27.02.2021)
Dátumy
Dátum doručenia: 02.12.2020
Dátum zverejnenia: 15.12.2020
Identifikácia faktúry: č.125/2020 8697464655
Faktúra: č.125/2020 8697464655
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: zemný plyn 12.2020
Suma s DPH
Celková hodnota: 74,00 €
|