Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 18.01.2021)
Dátumy
Dátum doručenia: 04.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.12.2020
Identifikácia faktúry: č.114/2020 8794020014
Faktúra: č.114/2020 8794020014
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: zemný plyn 11.2020
Suma s DPH
Celková hodnota: 63,00 €
|