Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 18.01.2021)
Dátumy
Dátum doručenia: 02.10.2020
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
Identifikácia faktúry: č.100/2020 8697410438
Faktúra: č.100/2020 8697410438
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: zemný plyn 10.2020
Suma s DPH
Celková hodnota: 38,00 €
|