Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 01.12.2020)
Dátumy
Dátum doručenia: 07.08.2020
Dátum zverejnenia: 03.09.2020
Identifikácia faktúry: č.84/2020 8687678814
Faktúra: č.84/2020 8687678814
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: dodávka plynu 08.2020
Suma s DPH
Celková hodnota: 11,00 €
|