Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 21.09.2020)
Dátumy
Dátum doručenia: 03.07.2020
Dátum zverejnenia: 10.08.2020
Identifikácia faktúry: č.68/2020 8697335180
Faktúra: č.68/2020 8697335180
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: dodávka plynu 07.2020
Suma s DPH
Celková hodnota: 11,00 €
|