Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 09.07.2020)
Dátumy
Dátum doručenia: 01.06.2020
Dátum zverejnenia: 09.06.2020
Identifikácia faktúry: č.59/2020 8706988364
Faktúra: č.59/2020 8706988364
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: zemný plyn 06.2020
Suma s DPH
Celková hodnota: 11,00 €
|