Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 31.03.2020)
Dátumy
Dátum doručenia: 03.03.2020
Dátum zverejnenia: 18.03.2020
Identifikácia faktúry: č.29/2020 8697210309
Faktúra: č.29/2020 8697210309
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: zemný plyn 03.2020
Suma s DPH
Celková hodnota: 73,00 €
|