Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 23.02.2020)
Dátumy
Dátum doručenia: 05.11.2019
Dátum zverejnenia: 10.12.2019
Identifikácia faktúry: č.124/2019 8697090390
Faktúra: č.124/2019 8697090390
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: zemný plyn 11.2019
Suma s DPH
Celková hodnota: 72,00 €
|