Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 13.11.2019)
Dátumy
Dátum doručenia: 03.09.2019
Dátum zverejnenia: 01.10.2019
Identifikácia faktúry: č.106/2019 8638965916
Faktúra: č.106/2019 8638965916
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: zemný plyn 09/2019
Suma s DPH
Celková hodnota: 14,00 €
|