Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 13.11.2019)
Dátumy
Dátum doručenia: 27.08.2019
Dátum zverejnenia: 10.09.2019
Identifikácia faktúry: č.102/2019 9000333600
Faktúra: č.102/2019 9000333600
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: výmena RTP PO
Suma s DPH
Celková hodnota: 56,16 €
|