Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 24.08.2019)
Dátumy
Dátum doručenia: 03.05.2019
Dátum zverejnenia: 04.06.2019
Identifikácia faktúry: č.56/2019 8696936251
Faktúra: č.56/2019 8696936251
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: zemný plyn 05.2019
Suma s DPH
Celková hodnota: 18,00 €
|