Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 13.11.2019)
Dátumy
Dátum doručenia: 17.01.2019
Dátum zverejnenia: 21.02.2019
Identifikácia faktúry: 10/2019 č.5100001819
Faktúra: 10/2019 č.5100001819
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: vyučtovacia faktúra 2018 preplatok
Suma s DPH
Celková hodnota: 370,01 €
|