Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 09.07.2020)
Dátumy
Dátum doručenia: 14.01.2016
Dátum zverejnenia: 26.01.2016
Identifikácia faktúry: 3/2016 č.7273468821
Faktúra: 3/2016 č.7273468821
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: zemný plyn 01.2016
Suma s DPH
Celková hodnota: 102,00 €
|