Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 07.12.2022)
Dátumy
Dátum doručenia: 05.09.2022
Dátum zverejnenia: 30.09.2022
Identifikácia faktúry: č.105/2022 8698045997
Faktúra: č.105/2022 8698045997
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: Zemný plyn 092022
Suma s DPH
Celková hodnota: 13,00 €
|