Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 09.07.2020)
Dátumy
Dátum doručenia: 02.12.2015
Dátum zverejnenia: 09.12.2015
Identifikácia faktúry: 79/2015 č.7273450563
Faktúra: 79/2015 č.7273450563
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: dodávka zemného plynu 12.2015
Suma s DPH
Celková hodnota: 127,00 €
|