Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 05.10.2022)
Dátumy
Dátum doručenia: 04.07.2022
Dátum zverejnenia: 29.07.2022
Identifikácia faktúry: č.78/2022 8697986079
Faktúra: č.78/2022 8697986079
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: plyn 07.2022
Suma s DPH
Celková hodnota: 11,00 €
|