Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 15.08.2022)
Dátumy
Dátum doručenia: 03.05.2022
Dátum zverejnenia: 31.05.2022
Identifikácia faktúry: č.58/2022 8697925161
Faktúra: č.58/2022 8697925161
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: zemný plyn 05.2022
Suma s DPH
Celková hodnota: 15,00 €
|