Povinné zverejňovanie dokumentov - Obec Michalok - detail (výpis z 05.07.2022)
Dátumy
Dátum doručenia: 02.03.2022
Dátum zverejnenia: 01.04.2022
Identifikácia faktúry: č.31/2022 8688187739
Faktúra: č.31/2022 8688187739
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  Mlynské nivy 44/a
  825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet plnenia: zemný plyn 032022
Suma s DPH
Celková hodnota: 72,00 €
|